Invent

Realizacje stara strona


W ostatnim 5 leciu firma zrealizowała następujące zadania inwestycyjne:

06.2003 – 11.2004 Zarząd Gminy Jasienica
43-385 Jasienica
ul. Międzyrzecka 159
033. 821 01 73
Budowa sali gimnastycznej
wraz z zapleczem przy szkole w
Rudzicy 52 43-394
kubatura 4 745 m3

05.2004 – 03.2005
Zarząd Gminy Jasienica
43-385 Jasienica
ul. Międzyrzecka 159
033. 821 01 73
Budowa sali gimnastycznej
wraz z zapleczem przy szkole w
Jasienica 271 43-385
kubatura 10 652m3
06.2005 – 12.2005 Urząd Miejski
Andrychowie
34-120 Andrychów
ul. Rynek 15
033. 842 99 00
Budowa Sali gimnastycznej
przy Zespole Szkół Samorząd.
w Zagórniku ul. Szkolna 12
kubatura 7 200m3
05.2005 – 01.2006 Gmina -Bielsko-Biała,
Urząd Miejski w
Bielsku-Białej Plac
Ratuszowy 1
033 497 16 80
Budowa krytej pływalni wraz z
robotami zewnętrznymi
na terenie położonym w Bielsku-Białej
w rejonie ulic Sosnowskiego-Kowalska
Kubatura 14 161
Śródmiejska SpółMieszkaniowaBielsko-Białaul Leszczyńska 13033.814 54 73
Realizacja budynku wieloro-dzinnego segmentul.Młyńska-Łukasiewiczakubatura 4 095m3
12.2005 – 11.2006 Agencja Rozwoju
Regionalnego
S.A. Bielsko-Biała
43-382
ul.Cieszyńska 365
033.816-91-62
Kompleksowa adaptacja budynku
Inkubatora Technologicznego
Bielsko-Biała ul.Cieszyńska 365
kubatura 9 144,80m3
06.1999 – 02.2007 PBO”Beskid-Holding”
Bielsko-Biała ul.
Żywiecka 13
033. 812 50 41
Budowa domków osiedla
domków jednorodzinnych
ul. Olszówki Bielsko-Biała
kubatura 3 000m3
2007 – 2008 Inwestycja własna
PRB „Beskid” Nr II
Bielsko-Biała
ul. Podwale 33
033 812 62 40
Budowa budynków jedno-
rodzinnych Hałcnów
ul. 13 Zakrętów, L.Czarnego
kubatura 5 356m3
08.2008 – 09.2008 Urząd Miejski
Bielsko-Biała&
Plac Ratuszowy 1
033 497 16 80
Roboty remontowo-budowlane
( w tym instalacji sanit. i elektr.)
Gimnazjum Nr.2
ul.Jutrzenki Bielsko-Biała,
kubatura: 5 100 m3
09.2007 – 10.2008 Urząd Miejski
Bielsko-Biala
Plac Ratuszowy 1
033 497 16 80
Budowa sali gimnastycznej
Bielsko-Biała ul. Złoty Potok
Straconka Kubatura 6000m3

8.2008 – 7.2009
Urząd Miejski
CzechowiceDziedzice
Plac Jana Pawła II 1
032 214 71 1
Budowa sali gimnastycznej
Szkoła Podst. Nr 2
ul. Miliardowicka
kubatura 3720m3
Szpital Pediatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Sobieskiego 83,
43-300 Bielsko-Biała
Przebudowa i remont budynku pawilonu IV Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej
powierzchnia użytkowa 861m2
powierzchnia całkowita 1035 m2
Powiatowa Komenda
Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach
Przebudowa i rozbudowa jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Andrychowie
Urząd Miejski w Strumieniu ul. Rynek 4, 43-246 Strumień, /033/8570142
Przebudowa i rozbudowa Gminnego Centrumintegracji Wsi w Pruchnej
Kubatura bud. : 5876 m3

Inwestor prywatny

Budowa Pawilonu Usługowo-Handlowego w Bielsku-Białej
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej
Nadbudowa budynku biurowego.

03.2009 – 11.2010r.

Urząd Miejski w Wiśle
Plac Hoffa 3
33 855 24 25
Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle
kubatura 10800m3
Scroll to top